FÜÜSIKA KODU IDEAALNE GAAS
Ideaalse gaasi seadused
Boyle'i - Mariotte'i seadus:
Jääval temperatuuril on antud gaasikoguse rõhu ja ruumala korrutis konstantne.

pV = const, kui T = const

Kui gaasi temperatuur hoida muutumatuna, siis gaasi ruumala vähendamisel kaks korda suureneb rõhk kaks korda.
Vaata joonist.

 

Gay - Lussac'i seadus:
Jääval rõhul on antud gaasikoguse ruumala võrdeline absoluutse temperatuuriga.

V/T = const, kui p = const (V = const T)

Kui gaasi rõhk hoida muutumatuna, siis gaasi temperatuuri suurendamine kaks korda suurendab gaasi ruumala kaks korda.

 

Charles'i seadus:
Jääval ruumalal on antud gaasikoguse rõhk võrdeline absoluutse temperatuuriga.

p/T = const, kui V = const (p = const T)

Kui gaasi ruumala jääb samaks, siis gaasi temperatuuri suurendamine kaks korda suurendab gaasi rõhku kaks korda.